Salgs- og leveringsbetingelser

Alle tilbud fra ToneArt Interior ApS er en opfordring til at afgive ordre og er således ikke bindende for ToneArt Interior ApS, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Et bindende tilbud fra ToneArt Interior ApS bortfalder såfremt Købers accept ikke er kommet frem inden 3 måneder. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Købers ordre/bestillinger er kun bindende for ToneArt Interior ApS, når ToneArt Interior ApS har fremsendt skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse til Køber.

LEVERING

Levering sker EX WORKS (ab fabrik) jf. i øvrigt INCOTERM’s 2010.

Levering anses for at have fundet sted når produkterne er stillet til rådighed for Køber klar til læsning på det af Køber valgte transportmiddel. Skal ToneArt Interior ApS på vegne af Køber arrangere fragt sker dette for Købers regning og den under pkt. 3 angivne pris pålignes et fragttillæg samt et fragtgebyr. Levering skal til kantsten, medmindre andet er aftalt.

LEVERINGSTID

Levering sker i henhold til det i Ordrebekræftelsen anførte, indeholder Ordrebekræftelsen intet tidspunkt for levering sker levering snarest muligt.ToneArt Interior ApS kan i følgende tilfælde kræve det aftalte leveringstidspunkt udskudt:

a) Ved Købers ændring af ordren.

b) Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udfører af tredjemand.

c) Ved Force majeureUndlader Køber efter leveringstidspunktet er indtruffet at modtage eller sørge for forsendelse af leverancen, er ToneArt Interior ApS berettiget til at oplagre og forsikre leverancen på Købers regning.Såfremt Køber trods opfordret hertil ikke har afhentet leverancen, er ToneArt Interior ApS, også i tilfælde hvor leverancen er specielt fremstillet til Køber, berettiget til at afhænde denne bedst muligt for Købers regning samt kræve erstatning for et eventuelt tab herved.

LOKALE SKATTER, AFGIFTER MV.

Told, importgebyrer, lokale skatter osv. er ikke inkluderet. Hvis sådanne måtte forekomme, skal disse afholdes af kunden.

RETURNERING

a) Standardprodukter:

Returnering af varer, herunder afhentning /levering skal ske efter aftale med ToneArt Interior ApS. Følgende oplysninger skal meddeles ToneArt Interior ApS: Oprindeligt ordrenummer, følgeseddelnummer, og fakturanummer.

Varer kan returneres inden 30 dage fra leveringsdato og der beregnes et returneringsgebyr til dækning af ToneArt Interior ApS’s håndtering af returprodukterne på pt. 25 %ToneArt Interior ApS opretter returordre og sender en returordrebekræftelse, som vedlægges returvarerneReturnering og kreditering er betinget af at varerne er indkøbt hos ToneArt Interior ApS og i ubeskadiget stand, i original emballage.

Varer som er beskadiget eller i brudt emballage, krediteres ikke medmindre det er muligt at klargøre varen til gensalg f.eks. ved nyemballering teknisk afprøvning e.l. Omkostninger medgået hertil fratrækkes ved kreditering af varen.

b) Ikke standard varer Ikke standardprodukter, som defineret ovenfor, kan ikke returneres.

c) Reservedele kan ikke returneres.